Từ chối trách nhiệm

Liên quan đến một số vấn đề bảo mật và pháp lý, người sử dụng vui lòng dành thời gian đọc nội dung “Từ chối trách nhiệm” sau đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn:

Website hoaphatnoithat.net.vn được điều hành bởi đội ngũ chuyên gia, toàn bộ các quy định và điều khoản sử dụng đều do chúng tôi sở hữu và lưu trữ.

Website cung cấp cho người sử dụng các thông tin hữu ích về các chuyên đề. Các thông tin chính thống được trích dẫn “nguyên văn”, “nguyên trạng” và không được đại diện dưới một hình thức nào. Ngoại trừ khi có hành vi cố tình vi phạm, hoaphatnoithat.net.vn sẽ không loại trừ tổn thất nào gây ra hoặc liên quan đến việc truy cập cũng như sử dụng dịch vụ của website. Chúng tôi sẽ từ chối trách nhiệm trong mọi trường hợp đối với các lỗi ngẫu nhiên, gián tiếp,… gây ra hoặc liên quan đến việc truy cập và sử dụng website.

Tất cả thông tin và nội dung chia sẻ được công bố trên website hoaphatnoithat.net.vn đều được đội ngũ nhân sự của chúng tôi biên soạn theo hiểu biết tốt nhất. Mặc dù vậy, những nội dung này sẽ không tạo ra một tuyên bố hay nhằm đảm bảo bất kỳ điều gì dưới các hình thức hoặc trách nhiệm pháp lý của hoaphatnoithat.net.vn. Và cũng không làm cho người sử dụng ngừng quyền thực hiện các kiểm tra và nghiên cứu nếu muốn.

Ngoại trừ có thông báo hoặc quy định bằng văn bản trực tiếp, điều kiện và quy định chung của hoaphatnoithat.net.vn sẽ không bị website, thông tin, nội dung của website thay đổi.

Chúng tôi từ chối trách nhiệm pháp lý với những điều mà hoaphatnoithat.net.vn có thể không cần thông báo với người sử dụng về các điều chỉnh, ngừng hoạt động của một phần hoặc toàn bộ danh mục trên trang web này. Tất cả sẽ được thực hiện tuỳ thuộc và quyết định của đội ngũ vận hành website mà không phải chịu trách nhiệm trước người sử dụng.

Những đường dẫn liên kết đến các website của bên thứ ba đều không cho là cấu thành sự xác nhận hoặc chấp thuận liên quan đến hoaphatnoithat.net.vn. Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về tính khả dụng, bảo mật, an toàn của các trang web này, bao gồm cả nội dung bên trong. Người sử dụng sẽ tự chấp nhận rủi ro về việc truy cập vào các đường dẫn liên kết này.

Những khiếu kiện, khiếu nại cụ thể liên quan đến website hoặc liên quan đến việc sử dụng website sẽ được thay đổi và hiểu theo luật pháp hiện hành. Trừ trường hợp các vi phạm về điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của trang web.

Nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới chính sách bảo mật của hoaphatnoithat.net.vn mời bạn liên hệ với chúng tôi:

Zalo
HA NOI
HA NOI
Zalo
HCM
HCM