Bảng mã màu

Bảng mã màu tiểu chuẩn dành cho các dòng sản phẩm nội thất văn phòng được ban hành chính thống bởi Công ty Cổ phần Nội Thất Hòa Phát