Mã màu gỗ

Bảng mã màu gỗ Melamine tiêu chuẩn của Nội thất Hòa Phát dành cho các sản phẩm, bàn làm việc, bàn lãnh đạo, bàn nhân viên, bàn họp…